Geogebra

 

geogebra.se

Teknisk info & tips

Har du några problem att visa sidorna på geogebra.se på ett korrekt sätt studera då dessa tre punkter.

1. Java

För att sidornas innehåll ska visas på ett korrekt sätt krävs att senaste versionen av Java är installerat på din dator, gå till Java.com

Det kan hända att Java behöver ominstalleras gå då till Start < Inställningar < Kontrollpanelen < "Lägg till eller ta bort program" och avinstallera Java och alla eventuella gamla uppdateringar, innan du återinstallerar Java.Lägg till eller ta bort program


2. Webbläsare

Webbsidorna på Geogebra.se använder en del ny teknik som gör att äldre webbläsare inte visar dessa sidor korrekt. Har du bara senaste versionen av någon av nedanstående webbläsarna så är det inga problem med Geogebra.se

Webbläsare
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera*
Apple Safari

*tidigare versioner än 10.5 har problem med .ggb filer


3. Flash

För att visa videolektionerna så krävs att Flash är installerat, det gör du här Flash Player